Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö, Pretoria: Ajankohtaista: Uutiset

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Pretoria

Embassy of Finland
P.O.Box 443, Pretoria 0001, Republic of South Africa
Puh. +27-12-343 0275, S-posti: sanomat.pre@formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 5.5.2016

Kokousmuistio pohjoismaiden ja Gautengin provinssin energia-aiheisesta tapaamisesta 21.4.2016

Gautengin provinssissa käytetään suhteellisesti energiaa enemmän kuin muualla Etelä-Afrikan tasavallassa (EAT). Teollisuus, liikenne ja kotitaloudet tarvitsevat energiaa, ja provinssissa julkiset toimijatkin jo näyttävät siirtyvän uusiutuvan energian tuotantoon. Asiaa on edesauttanut viime vuosien sähköpula maassa, mutta myös teknologian kehittyminen ja sitä myötä sen halpeneminen on johtanut uusiutuvan energian investointeihin.

Gautengin provinssin ja sen kaupunkien kanssa Suomelle erityisiä kaupan mahdollisuuksia ovat älykkäät sähköverkot sekä biokaasu- että muut waste-to-energy -ratkaisut.

Business Sweden:n järjestämä pohjoismaiden yhteinen energia-aiheinen tapaaminen järjestettiin Gautengin provinssin uusissa investointikeskuksen tiloissa torstaina 21.4.2016. Paikalla olivat Ruotsin, Norjan ja Suomen lähetystöjen edustajat sekä myös Ruotsin ja Suomen kaupan edistämisen edustajat: Business Sweden ja Finpro).

Investointikeskus (Gauteng Investment Centre) on perustettu vuonna 2014 yhden luukun toimistoksi – one-stop-shop - josta tällä hetkellä varajohtaja Mr Clifford Ndlovun mukaan saa yrityksen perustamiseen tarvittavat lupa-asiat, ml. ulkomaalaisten työluvat, hoidettua noin kymmenessä päivässä. Tavoitteena on hoitaa nämä asiat kuitenkin pian jo vain muutamassa päivässä. Maahanmuutto- ja viisumikeskus 'VFS Global' on myös avattu äskettäin keskuksen yhteyteen.

Gautengin provinssi on Etelä-Afrikan liike-elämän keskus

Gautengin provinssi on Etelä-Afrikan pienin provinssi, mutta tuottaa provinssin teollisen kehityksen johtajan (Ag Chief Director for Sector and Industry Development, Gauteng Department of Economic Development), Dr Rethabile Melamun, mukaan yli 35% koko maan bruttokansantuotteesta. Tuotanto ja jatkojalostus on viety pitkälle provinssissa, jossa maan hallinnollinen pääkaupunki Pretoria (uudelta nimeltään Tshwane) sekä yrityselämän keskus Johannesburg sijaitsevat. Ihmisiä provinssissa on 12,3 miljoonaa, mikä on alle 24% koko maan väestöstä. Provinssissa on myös kolmas iso kunta nimeltään Ekurhuleni. Suurin energiantarve provinssissa on teollisuudella, mikä on noin 44% kokonaiskysynnästä. Liikenteeseen tarvitaan 35%, ja kotitalouksien energiankulutus on vain noin 16% provinssin kokonaisenergian käytöstä.

Uutta teknologiaa hillitsemään ja hallitsemaan sähkön kulutusta

Valtion sähkölaitos Eskom on päättänyt muuttaa sähkömittareita etukäteismaksettaviksi, ja Gautengin provinssissa tähän mennessä mittareita onkin jo asennettu Soweton kaupunginosan lisäksi myös luksuskaupunginosissa kuten Sandtonissa. Eskomin mukaan etukäteismaksuun siirtyminen on auttanut kassavirran palauttamisessa, ja ihmiset maksavat sähkölaskunsa ajallaan. Myös kysynnän hallintaa on pilotoitu provinssissa älykkäiden sähkömittarien avulla. Esimerkiksi sähkön kokonaistuotannon ollessa riittämätön vastaamaan kysyntään, kuluttajaa voidaan pyytää tekstiviestillä vähentämään kulutustaan tiettynä aikana, jotta hänellä on kotitalouden perustoimintoihin kuten valoihin ja jääkaappiin sähköä koko ajan. Jos kuluttaja ei reagoi sähkön kulutuksen vähentämistarpeeseen jonkin ajan sisällä (muutama tunti), niin silloin häneltä katkaistaan sähköt siksi ajaksi kun tuotantoa ei ole riittävästi. Gautengissa katkojen pituus on ollut jotakuinkin hallittua, ja vain muutaman tunnin kerrallaan, mutta halutessaan älykkään sähkömittarin omistajalla on sähköä koko ajan.

Kysynnän hallitsemisen lisäksi provinssi osallistuu energiansäästötalkoisiin esimerkinomaisesti omilla tekemisillään. Vuonna 2015 julkaistun provinssin energiaturvallisuusstrategian mukaisesti provinssin omistamien rakennusten valoja on vaihdettu LED –valoiksi, rakennusten katoille asennetaan aurinkopaneeleita, jotka on valmistettu EAT:ssa. Aurinkopaneelien kokonaiskapasiteetti tulee olemaan 500MW, jonka lisäksi provinssi heittää haasteen yrityksille, ja toivoo liike-elämän seuraavan heidän esimerkkiä asentamalla toiset 500MW omistamiensa yritysten katoille. Provinssissa myös valmistellaan 'jätteestä energiaksi' – waste-to-energy – soveltuvuustutkimusta. Provinssin strategiassa sitoudutaan tutkimaan biokaasun tuottamista jätteestä. Hyvänä esimerkkinä toimivasta ja replikoitavasta konseptista provinssin edustaja esitti Suomen EEP –ohjelman kautta tukeman Bronkhorstspruitin biokaasulaitoksen.

Kestävien energiaratkaisuiden investointimahdollisuuksia etsimässä?

Provinssilla ei ole lainsäädäntövaltaa energia-asioissa, mutta ottaen huomioon heidän investointihalukkuutensa uusiutuvan energian käyttöönottoon, Suomella voisi olla provinssin kanssa paljonkin kaupallista yhteistyötä. Uuden PIF –instrumentin käyttöä kannattaa myös mainostaa.

Tilaisuudessa esiintyi myös Johannesburgin sähkönjakeluyritys Johannesburg City Power, joka jo osittain käyttää älykkäitä sähkömittareita kuluttajien kanssa kommunikointiin ja sähkön jakelun tehostamiseen ja järkeistämiseen sähkön tuotannon ollessa riittämätöntä. Tämä on kuitenkin vielä hyvin alkuvaiheessa, ja lähivuosina toteutetaan mittareiden laajempi käyttöönotto. Monet teolliset yritykset ovat alkaneet tuottaa osan tarvitsemastaan energiasta omalla uusiutuvan energian tuotannolla, pääosin aurinkopaneeleilla, ja näin ollen paineet ylijäämäsähkön ostamiseen yksityisiltä tuottajilta on kasvanut eksponentiaalisesti. Edustajansa mukaan Johannesburg City Power ostaa jo nyt uusiutuvalla energialla tuotettua energiaa yksityisiltä aurinkosähkön tuottajilta jonkin verran, ja he aikovat myös lähitulevaisuudessa alkaa tuottaa omaa aurinkoenergiaa muilta ostetun lisäksi. Käytäväkeskustelussa kävi kuitenkin ilmi, että yksityisiä henkilöitä ei edelleenkään kompensoida ylijäämäsähkön tuottamisesta verkkoon, vaan he jakavat sitä ilmaiseksi. Paineet sääntelyyn ja kompensaatioon kasvavat kuitenkin koko ajan, joten lainsäädännöllä luultavasti tullaan pian asiaa säätelemään.

Muita esiintyjiä tilaisuudessa olivat Tshwanen ja Ekurhulenin kaupunkien edustajat, joista molemmat esittivät samantyylisiä kertomuksia aurinkopaneelien lisäämisestä omistamiensa rakennusten katoilla. Uusiutuvan energian kapasiteettitavoitteet seuraavalle viisivuotiskaudelle molemmilla liikkuvat muutamien satojen megawattien tasolla. Sen lisäksi energiatehokkuuteen kiinnitetään molemmissa kaupungeissa enenevässä määrin huomiota, esim. valaistus (LED) ja jätevesilaitokset.

SANEDI:n (South African National Energy Development Institute) edustaja piti mielenkiintoisen esitelmän nykyteknologian mahdollistamista ratkaisuista. EAT:ssa on jo hyvin toimivia esimerkillisiä liikenneratkaisuja mm. sähköautoja ja niiden latauspisteitä Johannesburgissa, ja Kruger luonnonpuistossa on 100% sähköllä toimivia villieläinten katseluun käytettäviä autoja. Myös provinssin (Gautrain) juna-asemilta saa vuokrattua täysin aurinkosähköllä toimivia autoja kaupungissa liikkumiseen. Potentiaalia on SANEDI:n edustajan mukaan vielä paljon enemmän ja teknologiaa on jo kehitetty, myös EAT:ssa. Kevyet moottoroidut liikennevälineet kuten tuk tuk –kärryt ja golf –kärryt saattavat tulla lähitulevaisuudessa suositummiksi, mutta huimimmalla SANEDI:n kehitysidealla, kevyillä rakennusten yllä kulkevilla gondoli-autoyhdistelmillä, saattaa vielä kestää joitakin vuosikymmeniä ennen kaupallistamisen mahdollistamista. Tosin Gautengin liikenneruuhkat varmasti edesauttavat tutkimusten edistämistä. SANEDI:n tärkein viesti oli kuitenkin se, että me käytämme aivan tarpeettomasti maapallon resursseja, sillä teknologia mahdollistaa jo sen, ettei maan pinnan alla olevia resursseja tarvitse enää polttaa energiaksi. Meidän tulisi pikaisesti siirtyä käyttämään vain maan pinnan päällä olevia uusiutuvia resursseja.

Erityisasiantuntija Päivi Lehtonen

Tulosta

Päivitetty 5.5.2016


© Suomen suurlähetystö, Pretoria | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot