Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Sydafrika: resemeddelande - Finlands ambassad, Pretoria : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Pretoria

Embassy of Finland
P.O.Box 443, Pretoria 0001, Republic of South Africa
Tel. +27-12-343 0275, E-post: sanomat.pre@formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Resemeddelanden, 4.12.2018

Sydafrika: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Den höga brottsligheten är ett problem när man reser i Sydafrika. Var ständigt på din vakt då du rör dig ute. Var försiktig i trafiken

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Aktuellt

Vi avråder från att besöka kåkstäder (township).

Allmänna säkerhetsläget

När det gäller de politiska förhållandena är Sydafrika relativt stabilt. Strejker och demonstrationer är vanliga. Undvik stora folksamlingar. Polisens allmänna nödnummer är 10111 och 112 när man ringer från en mobiltelefon. Polisens webbplats: http://www.saps.gov.za

Särskilda säkerhetsrisker

De politiska förhållandena är relativt stabila. Strejker och demonstrationer är vanliga. Undvik stora folkmassor. Polisens allmänna nödnummer är 10111 och 112 från mobiltelefon. Polisens webbplats: http://www.saps.gov.za

Brottsligheten

Den höga brottsligheten i landet är ett problem för resenärer. Rån, våldtäkter, bilkapningar och fickstölder är vanliga. Största delen av våldsbrotten sker i townships, kåkstäderna, dit få reser. Främlingsfientliga demonstrationer och våldsamheter har förekommit särskilt i städerna Durban och Johannesburg. Demonstrationerna riktar sig mot gästarbetare. Var hela tiden på din vakt då du rör dig utomhus.

Undvik att röra dig ensam och i obekanta trakter, i synnerhet efter mörkrets inbrott. Undvik också att åka bil när det är mörkt om det inte är absolut nödvändigt. Håll bildörrarna låsta när du kör. Håll pengar, pass och värdeföremål inlåsta (inte i bilen!) och nära inpå kroppen utomhus. Butiker har rånats i flera köpcentrum under den livligaste kommersen. Även kunder har hamnat i skottlinjen. Det har också förekommit stölder på golfbanor, så det lönar sig inte att lämna sin egendom obevakad i till exempel golfkärran, ens ett ögonblick.

Var särskilt försiktig på flygplatser, i synnerhet i Johannesburg och Kapstaden. Om du anländer till flygplatsen i Johannesburg lönar det sig att boka transport av en pålitlig firma på förhand. Det har hänt att resenärer rånats på vägen mellan flygplatsen och hotellet.

På Taffelberget sker det mycket rån, också längs med de populära vandringsrutterna. Undvik att röra dig ensam.

Kreditkort accepteras på de flesta ställen, men det är vanligt att kort kopieras och missbrukas. Det lönar sig att hålla gränsen för köp och uttag låg.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Sydafrika har vänstertrafik. I trafiken bör man vara uppmärksam, det förekommer mycket olyckor. Håll bildörrarna låsta. Undvik att stanna i onödan på landsvägarna och släpp inte in obekanta personer i bilen. Trots att bilbeståndet i genomsnitt är på hög nivå och vägarna i gott skick förekommer bilar i dåligt skick, berusade chaufförer, chaufförer utan körkort eller försäkringar, som orsakar risksituationer i trafiken. Polisen fäster i allt högre grad uppmärksamhet vid rattfylleri och överhastighet.

Även minibussar som stannar på motorvägen och tar upp passagerare orsakar farliga situationer, liksom fotgängare som rör sig på motorvägen, särskilt efter mörkrets inbrott.

Var försiktig om du använder Uber-taxi , särskilt i Johannesburg och Pretoria och i närheten av tågstationer. Chaufförerna har utsatts för våld så att också utomstående och passagerare råkat illa ut.

Naturförhållanden

Sydafrika är ett naturskönt land och klimatet är behagligt året om. Under vintermånaderna kan nätterna vara kalla. Regnperioden omfattar såväl Kapstadens vinterregn som Pretorias sommarregn, då regnskurarna kan vara kraftiga och åskvädren häftiga, framför allt i Pretoria och Johannesburg (Highveld).

Om du rör dig i naturparker ska du absolut följa reglerna.

Om du simmar i oceanen ska du vara mycket försiktig, eftersom undervattensströmmarna kan vara starka och föra simmare med sig.

Hälsoläget

När du tecknar en reseförsäkring är det bra att tänka på att de privata sjukhusen vanligtvis kräver betalning så fort man anländer till sjukhuset. Vården på de allmänna sjukhusen är vanligen sämre än på de privata. Om du anländer till Sydafrika från ett land där det förekommer gula febern eller om du mellanlandar i ett sådant land innan du anländer, krävs intyg på att du har fått vaccin mot gula febern minst 10 dagar innan du anländer. Regeln följs strikt.

Det finns många hiv-positiva människor bland befolkningen och man bör absolut undvika att bete sig så att man utsätter sig för smittorisk.
Malaria förekommer framför allt under regnperioden i landets nordöstra delar, inklusive nationalparken Kruger. Diskutera gärna malariaprofylax med researrangören eller en läkare före resan. Också andra smittosamma sjukdomar, till exempel tuberkulos, förekommer relativt allmänt. En tuberkulos som är motståndskraftig mot medicinering har spridits i hela landet. De som insjuknat har dött. Sjukdomen har tillsvidare spridits främst bland den hiv-positiva befolkningen.

Storstädernas internationella sjukhus och deras tjänster är av hög kvalitet.

Kranvattnet är drickbart, även om tyfus kan förekomma lokalt i samband med kraftiga regn. Kapstaden och andra städer vid kusten lider av allvarlig vattenbrist. Aktuell information och anvisningar:
http://www.capetown.gov.za/Family%20and%20home/residential-utility-services/residential-water-and-sanitation-services/make-water-saving-a-way-of-life
http://www.wwf.org.za/?23981/wednesday-water-file-01

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Den som reser med ett minderårigt barn bör beakta att de sydafrikanska myndigheterna kräver ett officiellt legaliserat intyg över familjeband när man anländer till landet, och om barnet reser med endast sin ena vårdnadshavare krävs ett skriftligt intyg av den andra vårdnadshavaren. Myndigheterna följer denna regel noggrant. Om intyg saknas orsakar det problem och det kan vara ett hinder för att komma ombord på ett flyg eller in i landet.

Exakta inresekrav bör kontrolleras vid en sydafrikansk myndighet. Du hittar ytterligare information på webbplatserna nedan. Du kan också vända dig till Sydafrikas ambassad i Helsingfors.

Sydafrikas ambassad i Helsingfors http://www.southafricanembassy.fi
Sydafrikas inrikesministerium http://www.home-affairs.gov.za

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Pretoria

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 4.12.2018


© Finlands ambassad, Pretoria | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter