Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomalaiset naisrauhanvälittäjät verkostoitumassa Etelä-Afrikassa - Suomen suurlähetystö, Pretoria : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Pretoria

Embassy of Finland
P.O.Box 443, Pretoria 0001, Republic of South Africa
Puh. +27-12-343 0275, S-posti: sanomat.pre@formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 29.8.2016

Suomalaiset naisrauhanvälittäjät verkostoitumassa Etelä-Afrikassa

Etelä-Afrikan ulkoministeriö järjesti 11.-12.8.2016 seminaarin naisten roolista rauhanprosesseissa. Hiljattain perustettu Pohjoismaisten naisrauhanvälittäjien verkosto (NWMN) avasi tilaisuuden sen jäsenmaiden kokemuksia käsittelevän paneelikeskustelun muodossa. Suomesta verkoston jäsen Batulo Essak sekä sen operationaalisen kumppanin CMI:n edustaja Johanna Poutanen osallistuivat seminaariin. Tilaisuus korosti NWMN-verkoston potentiaalia, tarvetta kristallisoida sen toiminta-ajatusta sekä mahdollisuuksia tiivistää yhteistyötä samankaltaisten aloitteiden kanssa mm. eteläisessä Afrikassa.

Etelä-Afrikan ulkoministeriö DIRCO (Department of International Relations and Cooperation) on vasta perustanut oman rauhanvälitysyksikön, joka on aktivoitunut myös naiset ja turvallisuus -kysymysten saralla. 11.-12. elokuuta 2016 se järjesti ensimmäistä kertaa vuosittaiseksi suunnitellun Gertude Shope Annual Dialogue Forum on Conflict Resolution and Mediation -seminaarin Pretoriassa, Norjan tukemana. Tässä yhteydessä DIRCO pohjusti yhteistyötä myös Nordic Women Mediators’ Network (NWMN) -aloitteen kanssa kutsumalla verkoston tahoja jakamaan Pohjoismaiden kokemuksia teemasta. Suomesta tilaisuuteen osallistuivat NWMN-verkoston jäsen Batulo Essak sekä sen operationaalisen kumppanin CMI:n edustajana Johanna Poutanen, Ulkoministeriön tukemina.

Seminaarin avasi paneelikeskustelu Pohjoismaiden kokemuksista rauhanvälityksessä. Poutasen puheenvuoro peilasi CMI:n työtä Etelä-Sudanin naisparlamenttiverkoston tukemiseksi maan rauhantyössä, käsitellen sekä naisten osallistumisen haasteita että mahdollisuuksia käytännön tasolla. CMI:n vuosia jatkunut työ naisten roolin vahvistamiseksi Etelä-Sudanin rauhanprosessissa on osoittanut mm. vaihtoehtoisia tapoja tukea naisten osallistamista myös virallisen neuvottelupöydän ulkopuolella, tarvetta kunnioittaa inkluusion periaatetta dialogin toteutuksen kaikilla osa-alueilla sekä laaja-alaisten kumppanuuksien tärkeyttä.

Kuva: Batulo Essak
Pohjoismainen paneeli osoittaa suosiotaan 90-vuotiaalle rouva Gertrude Shopelle, apartheidin vastaisen taistelun veteraanille, jonka mukaan seminaari on nimetty.
Pohjoismainen paneeli osoittaa suosiotaan 90-vuotiaalle rouva Gertrude Shopelle, apartheidin vastaisen taistelun veteraanille, jonka mukaan seminaari on nimetty.

Kiitosta käytännön kokemuksista

Kaiken kaikkiaan Pohjoismaiden paneeli sai kiitosta juuri käytännön työhön juurtuneesta ja siksi arvokkaasta kokemusten jaosta. Iltapäivän osio jatkoi samasta tematiikasta keskittyen Afrikan kokemuksiin. Somalian edustajan ollessa estynyt, Essak valotti naisedustuston vahvistamiseen liittyviä kysymyksiä Somalian tulevissa parlamenttivaaleissa. Seminaarin päätöspäivä painottui laajemmin sukupuolten välisen tasa-arvoon liittyviin haasteisiin Etelä-Afrikassa.

Tilaisuutta edelsi DIRCOn järjestämä 4-päiväinen koulutus, joka oli suunnattu eteläafrikkalaisille naisrauhanvälittäjille. Heidän lisäksi päätösseminaariin osallistui keskeisten ministeriöiden edustajia sekä alan järjestöjen toimijoita Etelä-Afrikasta. Tilaisuus oli merkittävä askel edistää niin näkyvyyttä kuin temaattista yhteistyötä inkluusion vahvistamiseksi rauhanprosesseissa. Seminaari oli myös kovin tervetullut pyrkimys juurruttaa UNSCR 1325 -tematiikan keskustelu tiiviimmin käytännön kokemuksiin ja operationaaliseen toimintaan.

Naisvälittäjien yhteistyölle on tilausta

Vierailu osoitti niin Pohjoismaisen verkoston potentiaalin kuin sen puitteissa edistettävän yhteistyön mahdollisuudet Afrikan alueella. Seminaari toi näkyvyyttä NWMN:lle sekä avasi järjestäytynyttä keskustelua alueellisten vertaistoimijoiden kanssa. Samalla seminaari toi myös positiivista näkyvyyttä Suomelle ja vahvisti sen näkyvää roolia verkoston jäsenenä.

Etelä-Afrikka on viime vuosina pyrkinyt profiloitumaan rauhanvälityskysymyksissä, mistä asialle omistautuneen yksikön (Mediation Support Unit) perustaminen DIRCOon on oiva esimerkki. Etelä-Afrikka on myös kiinnostunut korostamaan naisten ja inkluusion roolia rauhanprosesseissa. Seminaarin afrikkalaiset osallistujat vahvaa kiinnostusta jatkaa ja edelleen tiivistää kumppanuutta pohjoismaisen verkoston kanssa. Erityisesti naisvälittäjien keskinäinen mentorointituki ja konkreettinen tiimityö Afrikan rauhanprosessien puitteissa nostettiin usein esille. Pitkäjänteinen, konkreettinen ja tasavertaiselle kumppanuudelle perustuva yhteistyö toisi lisäarvoa molemmille tahoille.

Teksti: Johanna Poutanen ja Batulo Essak
 

Kuva: Batulo Essak
Pohjoismaista naisrauhanvälittäjäverkostoa edustava Batulo Essak ja Pretorian suurlähetystön lähetystöneuvos Anna Merrifield Gertrude Shope-seminaarissa.
Pohjoismaista naisrauhanvälittäjäverkostoa edustava Batulo Essak ja Pretorian suurlähetystön lähetystöneuvos Anna Merrifield Gertrude Shope-seminaarissa.

Tulosta

Päivitetty 29.8.2016


© Suomen suurlähetystö, Pretoria | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot