Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Visum tjänster - Finlands ambassad, Pretoria : Visum tjänster

FINLANDS AMBASSAD, Pretoria

Embassy of Finland
P.O.Box 443, Pretoria 0001, Republic of South Africa
Tel. +27-12-343 0275, E-post: sanomat.pre@formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Visum tjänster

Finland har lagt ut mottagningen av visumansökningar i Sydafrika till viseringscenter som drivs av VFS Global i Pretoria, Durban och Kapstaden. Syftet med utläggningen är att göra det lättare att ansöka om Schengenvisum till Finland.

På webbplatsen för viseringscentren finns en e-blankett där man kan boka tid för inlämnandet. Även visumansökningsblanketten kan fyllas i elektroniskt. Sökande kan också vid behov anlita en kurirtjänst för att få sitt pass återsänt till önskad adress i Sydafrika. Det är inte nödvändigt att boka tid till viseringscentret, centret betjänar också visumsökande utan bokad tid.

Visumansökan måste alltid lämnas in personligen till viseringscentret eftersom man samtidigt fotograferas och ger fingeravtryck. Ansökningar kan lämnas in måndag–fredag kl. 8.00–12.30 och 13.30–15.00. Viseringscentret tar ut en serviceavgift för varje sökande.

Finlands ambassad i Pretoria behandlar även i fortsättningen alla ansökningar och fattar beslut om dem.

Man kan boka en tid för att lämna in sin visumansökan på adressen http://visa.finland.eueller genom att ringa numret +27 (0) 12 425 3010. Telefoncentret betjänar på engelska (må–fre kl. 8.00–12.30 och 13.30–16.00). 

VFS Global viseringscenter i Sydafrika:

Pretoria:
114 Fehrsen Str, Cherry Lane Office Park, Nieuw Muckleneuk, Brooklyn

Durban:
Unit 101A 1st Floor, 91 -123 Cowey Road (Problem Mkhize), Essenwood, Durban

Kapstaden:
Office 504-506, 5th Floor, 47 on Strand Street, Strand Street, Cape Town

Öppettider:              08.00–12.30 och 13.30–16.00
Mottagning av visumansökningar: 08.00–12.30 och 13.30–15.00
Överlämnande av pass:   10.00–12.30 och 13.30–16.00

Webbplats:              http://visa.finland.eu
E-post:                     info.flza@vfshelpline.com
Telefoncenter:          +27 (0) 12 425 3010, öppettider: 08.00–12.30 och 13.30–16.00

Skriv ut

Detta dokument

På andra webbplatser

Uppdaterat 30.10.2017


© Finlands ambassad, Pretoria | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter